Ubytovací řád

1. V době od 22.00 hod do 06.00 hod dodržujte, prosím, noční klid
2. Bez svolení majitele chaty nepřerovnávejte zařízení pokoje (stěhování postelí, stolů apod.)
3. Lyže, lyžáky, snowboardy a další sportovní vybavení odkládejte, prosím, pouze v lyžárně. Pokud možno, noste přezůvky.
4. Před opuštěním pokoje zavřete, prosím, všechny okna a dveře.
5. V kuchyních udržujte pořádek a dbejte na bezpečnost při manipulaci s elektrickými zařízeními.
6. Pro Váš klid a pohodu doporučujeme nenechávat Vaše děti samotné v prostorách chaty bez dozoru a taktéž v dětském koutku.
7. Ztráta klíče od pokoje stojí 500,-Kč
8. Host uhradí veškeré poškozené věci způsobené jeho vinou.
9. Přísný zákaz kouření ve všech prostorách chaty !!!!!!
10. Při parkování vozidla mějte, prosím, ohled na ostatní hosty, kteří také parkují před chatou.
11. S veškerými dotazy, nebo přáními se obraťte na majitele chaty.
12. V den odjezdu opusťte prosím pokoj nejdéle do 10.00 hod.