Používání pokojů

1.Zákaz kouření
2.Při nutnosti manipulování s nábytkem, vždy nejprve informujte majitele / provozovatele.
3.Při opuštění pokoje nezapomínejte zhasnout světlo.
3.V zimním období nemanipulujte s termokohouty na topení – jsou nastaveny na optimální teplotu.
4.V zimním období otevírejte pouze ventilaci oken.
5.Odpadky vynášejte do popelnic u hlavního vchodu. Třiďte prosím sklo, plast a papír.
6.Při ukončení pobytu svlečte prosím povlečení.
7.Peřiny neukládejte zpět do úložného prostoru.
8.Způsobené škody si hradíte na místě.
9.Udržujte pořádek a čistotu.