Používání kuchyní

1.Zákaz kouření.
2.Použité nádobí po sobě umyjte a ukliďte.
3.Vždy po použití zkontrolujte vypnutí plynu u sporáku a vypnutí elektrospotřebičů.
4.Prutokový ohřívač vody zapínejte pouze před mytím nadobí. Na noc ohřívač, prosím, vypněte.
5.Při ukončení pobytu vypněte ledničku a mikrovlnou troubu.
6.Udržujte čistotu a pořádek.
7.Odpadky vynášejte do popelnic u hlavního vchodu. Třiďte odpad na organický, plast, papír a sklo.
8.Při odchodu nezapomínejte zhasínat.